Jujitsu Schools  |  Canada  |  Ontario  |  Whitby


Greater Durham Jiu-Jitsu

1121 Dundas Street East
Whitby, Ontario
L1N 2K4
Contact:
Phone: 905-666-9392

Ishi Gogyou Dojo

1450 hopkins st
Whitby, Ontario
Contact: Sensei Hill
Phone: 905-441-2256
Website: ishigogyoudojo.com